Gastro SZEF

Program sprzedażowo-magazynowy,Program dla gastronomii

Program Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich Gastro POS.

Kontrola zużycia surowców na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wsad do kotła oraz zapotrzebowanie surowcowe. Dane programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również z automatyczną dekretacją do wybranych systemów finansowo-księgowych. 

 

Gastro Szef
W zależności od liczby posiadanych punktów sprzedaży 
Cena netto 
Dla 1 punktu sprzedaży 1690,00 zł
Dla 2 - 3 punktów sprzedaży 2790,00 zł
Powyżej 3 punktów sprzedaży 3990,00 zł
Gastronomia zamknięta 2790,00 zł

 

Współpraca z kasami fiskalnymi

Komunikacja z kasami jest dwukierunkowa. Z jednej strony program wysyła do kas informacje o artykułach (nazwy, ceny itp.), grupach towarowych, kelnerach, rozkładzie klawiatury; z drugiej strony pobiera z kas informacje o sprzedaży potraw, obrocie syntetycznym całej kasy oraz poszczególnych kelnerów. Dzięki takiemu rozwiązaniu kasy po wstępnym zaprogramowaniu przez serwis, nie wymagają od obsługi żadnej umiejętności programowania, gdyż całość wymiany danych prowadzona jest przez program Gastro.

Dokładne analizy i raporty

Zastosowanie nowoczesnej technologii OLAP pozwala na tworzenie własnych analiz w dowolnym przekroju. Analizy mogą wspierać bieżącą pracę kierownictwa np. odpowiedzą na pytanie jak funkcjonuje nowa promocja, jak i pomagać w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym przez ułatwienie w wyszukiwaniu nowych trendów rynkowych i dokładniejszy wgląd w rezultaty wcześniej podejmowanych działań.

Funkcje programu Gastro SZEF:

1. Rozliczanie magazynów i zużycia surowców w lokalu gastronomicznym

 • prowadzenie gospodarki wielomagazynowej,
 • obsługa firm posiadających wiele lokalizacji zdalnych (Gastro w sieci lokali gastronomicznych),
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM, rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży;
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny;
 • prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne;
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych;
 • pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur.

2. Kontrola kosztów - Food Cost

 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych;
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem;
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców;
 • umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia zakładanego przedziału marży optymalnej;

3. Rozliczanie produkcji gastronomicznej

 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów;
 • posiada raporty produkcji dziennej;
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw),
 • informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw.

4. Zaawansowana obsługa zamówień

 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców;
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce;
 • posiada moduł automatycznych zamówień;

5. Inwentaryzacje

 • umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów
 • umożliwia wprowadzanie dokumentów MM, SN za pomocą inwentaryzatora

6. Usprawnienie zarządzania lokalem

 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty;
 • posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników;

7. Rozliczenia i rabaty

 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową;
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS;

8. Planowanie imprez

 • pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich;
 • prezentuje raporty historii artykułów;

9. Wystawianie faktur

 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży.

10. Przejrzyste raporty

 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów;
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc.
 • szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro (raport podglądowy z POS)

11. Obsługa gastronomii zamkniętej

 • umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat (moduł gastronomii zamkniętej);
 • prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej;

12. Eksport danych do innych systemów

 • umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych;
 • umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART;
 • program umożliwia eksport danych do plików: xls, txt, dbf, xml.

 


Gastro w sieci lokali. Centralne zarządzanie siecią restauracji

System Gastro jest skalowalny i może być wykorzystywany w sieci lokali. Najważniejszym elementem sytemu jest centralny program Gastro SZEF, który poprzez łącza internetowe, komunikuje się z lokalnymi programami Gastro. 

Skuteczna centralizacja

W zależności od organizacji możliwa jest pełna centralizacja wprowadzanych danych, jak i bezpośrednio w samych lokalach. Niezależnie od tego, z niego do lokali spływają informacje o asortymencie, jakim mogą dysponować kasy, o organizacji lokalu, o wynegocjowanych cenach zakupu i zbytu, do których z kolei jak w każdym innym lokalu, podłączone są stanowiska sprzedaży Gastro POS. 

alt
 Gastro SZEF w sieci lokali

 

Globalne raporty

W Gastro zostały przygotowane odpowiednie zestawienia umożliwiające filtrowanie danych według grup lokali, lokali i kas. Istnieje również możliwość tworzenia zestawień syntetycznych, pokazujących na przykład łączną sprzedaż danego artykułu w całej sieci lokali. W centrali można również kontrolować wprowadzone w lokalach dokumenty oraz kontrolować stany magazynowe. 

Kontrola sieci

Dzięki systemowi uprawnień można ograniczyć prawa operatorów w lokalach tylko do odpowiednich, podstawowych operacji magazynowych. Dzięki takiemu systemowi można w pełni kontrolować pracę sieci lokali pod kątem efektywności sprzedaży, opłacalności produkcji, zakupu i zużycia surowców.

Konfiguracja Gastro w sieci lokali

Sieć w systemie Gastro musi być skonstruowana na zasadzie centralnego programu Gastro SZEF i połączonych do niego lokalnych programów Gastro SZEF, do których z kolei podłączone są stanowiska sprzedaży Gastro POS lub kasy fiskalne. Taki system sieciowy jest centralnie sterowany, to znaczy, że w centralnym Gastro SZEF decydujemy o asortymencie jakim mogą dysponować kasy.

Z drugiej strony programy Gastro SZEF w lokalach mogą wysyłać dokumenty magazynowe, sprzedaży i kasowo-bankowe do centralnego Gastro . W ten sposób w centralnym Gastro, po pobraniu danych z lokalizacji, istnieje możliwość wykonywania dokładnie tych samych raportów, co w lokalizacji i więcej, istnieje również możliwość zestawiania sprzedaży z poszczególnych lokali.

Współpraca z kasami fiskalnymi

Ogromną zaletą programu jest możliwość podłączenia do komputera kas fiskalnych, na których rejestrują sprzedaż kelnerzy. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczania gastronomii od dostaw surowców do sprzedaży potraw.

Współpraca z systemami księgowymi

Gastro SZEF może eksportować dane do systemów finansowo-księgowych.

Program może współpracować z następującymi systemami księgowymi:

 • Sun,
 • Exact,
 • Symfonia,
 • Raks,
 • CDN KH,
 • CDN Optima ver. 9.x,
 • Navision,
 • Trawers,
 • ProFINN2000,
 • Teta,
 • Rewizor.

Program umożliwia eksport danych księgowych do plików: txt, xls, dbf, xml.