CRM Zarządzanie relacjami z klientami

CRM Poznań Zarządzanie relacjami z klientami

 

Zarządzanie relacjami z klientami począwszy od działań marketingowych w celu pozyskania klientów, przez ewidencję prowadzonych rozmów, zaplanowanych do wykonania zadań, terminów spotkań, po złożone oferty, zamówienia, kupno towaru, wykonane usługi, reklamacje, serwisy wykonane i do wykonania, nierozliczone płatności.

Jeden system, wiele możliwości. Informatyzacja firmy przez stosowanie systemu CRM przynosi następujące korzyści:

Dla firm handlowych i usługowych :

 • zwiększenie sprzedaży dzięki możliwości pozyskania nowych i utrzymania już pozyskanych klientów
 • budowanie pozytywnych relacji z klientami
 • tworzenie bazy klientów - historia działań i zdarzeń związanych z klientem
 • wzrost jakości komunikacji pomiędzy działami firmy
 • zmniejszenie strat z powodu chwilowej nieobecności lub rotacji pracowników
 • ochrona przed ryzykiem utraty informacji o prowadzonych działaniach handlowych przez pracowników
 • CRM na dziś" narzędzie zbierające wszystkie informacje potrzebne do zorganizowania dnia pracy
 • planowanie pracy, zlecanie zadań i nadzór nad ich realizacją
 • obniżenie kosztów marketingowych (mailingi, newslettery, kampanie sms, itp.)

Dla firm serwisowych:

 • pełna historia serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna urządzeń
 • przypomnienia o serwisach do wykonania
 • ewidencjonowanie okresów gwarancji
 • obniżenie kosztów serwisowych

 

System CRM - skuteczny jest dla:

-właścicieli firm i kadry zarządzającej - pełna kontrola firmy

-przedstawicieli handlowych i pracowników działów: handlowych, obsługi klienta, telemarketingu, serwisantów i innych - usprawniona komunikacja

 

Modułowa budowa ProfitCRM pozwala na indywidualne dostosowanie systemu do potrzeb i charakterystyki firmy.

Odłączanie i późniejsze dołączanie poszczególnych modułów nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie całego systemu.
Elastyczność systemu pozwala na dobór takich modułów, które są niezbędne w przedsiębiorstwie.

Poniżej przedstawiono ogólny zarys wybranych funkcjonalności w rozbiciu na moduły i program główny.

Moduł Podmioty
Moduł Kontakty Personalne
Moduł Handel
Moduł Call Center
Moduł Serwis
Moduł Notatki
Moduł Organizer
Moduł Korespondencja
Moduł Projekty
Moduł Dokumenty kontrolowane
Moduł Magazyn plików
Moduł Baza Wiedzy
Moduł FastReport®
Moduł Zarządzanie Zasobami
Moduł Business Intelligence

 

Dla firm  - max. 3 użytkowników - CRM 3U. Pełen pakiet modułów*

Cena netto  (licencja na stanowisko)

599,00 zł

 Dla firm  -  powyżej 3 użytkowników - CRM. Moduły do wyboru w zależności o pakietu:

Cena netto (licencja na stanowisko)

Pakiet START - trzy dowolne moduły*  600,00 zł
Pakiet OPTYMALNY - osiem dowolnych modułów*  1300,00 zł
Pakiet PEŁNY - jedenaście dowolnych modułów*  1600,00 zł
Pakiet Pełny Plus - osiemnaście dowolnych modułów*  1800,00 zł

* z wyjątkiem modułu FastReport®Designer i usługi Serwer SMS, które są dodatkowo płatne

 

Wdrożenie oprogramowania - oferujemy:

- usługę TELEkonferencji, polegającą na Zdalnym dostępie przez Internet oraz wykorzystaniu Skyp'a

- usługę z dojazdem do klienta

 

Finansowanie zakupu systemu i kosztów wdrożenia w formie Leasingu