SMALL BUSINESS Program dla sklepu / sieci sklepów

Program do kompleksowej obsługi sklepu /sieci sklepów/ oraz małych i średnich firm ze szczególnym uwzględnieniem firm handlowych posiadających urządzenia fiskalne.
 

 Program sprzedażowo-magazynowy Small Business, program do fakturowania

Program magazynowo-sprzedażowy Small Business jest łatwy w obsłudze, posiada przyjazną platformę komunikacji z użytkownikiem, a co najważniejsze doskonale sprawdza się w codziennej praktyce.

 

 

Cechami wyróżniającymi Small Business od innych programów dostępnych na rynku są:

cena modułu podstawowowego Sprzedaż (Magazyn) obejmuje również współpracę z urządzeniami wspomagającymi sprzedaż:

- drukarka fiskalna, drukarka kodów kreskowych, waga, sprawdzarka cen, inwentaryzator / kolektor danych

Przy chęci wykorzystania tych urządzeń w sklepie, program Small Business nie wymaga zakupu dodatkowych modułów.

moduł podstawowy obsługuje karty rabatowe

ujemne stany magazynowe (potrzebne w  sklepie)

w standardzie programu dostępne są etykiety cenowe, (w programie znajduje się kilkanaście wstępnie zdefiniowanych wzorów etykiet. Istnieje możliwość tworzenia nowych lub dostosowania istniejących wzorów do własnych potrzeb)

Poniżej prezentujemy przykładową etykietę

ergonomia pracy umożliwi szybkie poruszanie się po programie za pomocą klawiszy na klawiaturze

Podstawowe korzyści z wdrożenia programu magazynowego:

- usprawnienie inwentaryzacji, kontroli zapasów magazynowych, kontroli cen zakupu, marży, obsługi klienta.

 

Modułowa konstrukcja programu pozwala dopasować program do potrzeb klienta. Najprostsza wersja programu MINI kosztuje jedynie 250 zł netto i wystarcza do prowadzenia fakturowania i obsługi drukarki fiskalnej.
Rozszerzenia programu pozwalają na:

 • jednoczesną pracę na wielu stanowiskach,
 • raportowanie,
 • księgowanie,
 • obsługę kas fiskalnych,
 • połączenie wielu placówek z centralą, (w miarę rozwoju firmy można spiąć ze sobą w sieć kilkudziesięciu sklepów i w wygodny sposób nimi zarządzać).
 • zdalny dostęp do firmy z każdego miejsca na świecie.

 

Small Business

Cena netto

(licencja na stanowisko)

Wersja MINI -Proste fakturowanie bez prowadzenia gospodarki magazynowej 250,00zł
Prowadzenie gospodarki magazynowej  
Sprzedaż (praca na drukarce fiskalnej) 600,00zł
Sprzedaż + kasy fiskalne (praca na kasie fiskalnej) 800,00zł
Sprzedaż + kadry-płace 800,00zł
Sprzedaż + księga przychodów i rozchodów 800,00zł
Sprzedaż + kasy + kadry-płace 900,00zł
Sprzedaż + kasy + księga przych. i rozch. 900,00zł
Sprzedaż + kadry-płace + księga przych. i rozch. 900,00zł
Sprzedaż + kasy + księga przych. i rozch. + kadry-płace 1000,00zł
Moduł księgi handlowej - Pełna księgowość 1200,00zł
Wersja sieciowa (do 10 użytkowników) 250,00zł
Wersja sieciowa (do 20 użytkowników) 500,00zł

 

       Wybrane zalety programu Small Business:
stabilna praca w środowisku Windows (9x, ME, 2000, NT, XP, Vista)
niewielkie wymagania sprzętowe
współpraca z większością urządzeń fiskalnych (kasy, wagi, drukarki, itp.)
łatwość wdrożenia i obsługi
telefoniczna pomoc techniczna
tworzy liczne raporty i analizy
obsługuje karty rabatowe
eksport/import danych w różnych formatach
komunikacja z innymi programami i urządzeniami przez internet
łatwa edycja wyglądu dokumentów
współpraca z Płatnikiem
zaawansowana ochrona bezpieczeństwa danych

 

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi:
Kasy fiskalne
Drukarki fiskalne
Inwentaryzatory
Drukarki kodów
Sprawdzarki cen
Wagi metkujące
Wagi kalkulacyjne
Urządzenia mobilne
Drukarki kuchenne
Wyświetlacze zewnętrzne
Terminal płatniczy Novitus Celto S1

 

 

 

SPRZEDAŻ

 

Podstawowe możliwości programu:

 • Prowadzenie gospodarki magazynowej.
 • Wystawianie faktur Vat w cenach netto i brutto.
 • Wprowadzanie zakupów wg dokumentów w cenach netto i brutto.
 • Kartoteki kontrahentów z bieżącym saldem transakcji i płatności.
 • Gospodarka magazynowa rozszerzona o produkcję (przychody i rozchody  wewnętrzne).
 • Lista dłużników i wierzycieli.
 • Rejestr wpłat i wypłat kasowych - wystawianie KP i KW.
 • Rejestr wpłat i wypłat na konta bankowe - wystawianie poleceń przelewów i przekazów bankowych.
 • Raporty ze sprzedaży, zakupów, kasowe. Przesunięcia międzymagazynowe.
 • Inwentaryzacja - protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą towary.
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi.
 • Współpraca ze skanerami kodów kreskowych.
 • Drukowanie kodów kreskowych.
 • Możliwość samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów - zmiana wyglądu faktury, rachunku itp.
 • Drukowanie polskich znaków na dowolnej drukarce obecnej na naszym rynku.
 • Export/import danych do/z formatu DBF lub TXT.
 • Możliwość wczytania danych z dowolnego programu opartego na bazach DBF.

 

Wykaz drukarek fiskalnych obsługiwanych przez program Small Business

Współpraca z systemami zewnętrznymi (hurtowniami):

Wczytywanie faktur zakupu z programów:

Współpraca z systemami bankowymi (eksport przelewów):

Eksport danych do programów księgowych:
 


*Dodatkowe moduły:

KASY FISKALNE - Współpraca programu z kasami fiskalnymi

 

 

 • Po odebraniu informacji z kas o sprzedaży poszczególnych towarów, program uaktualnia stany magazynowe.
 • Program posiada cenniki zawierające nazwy, kodu PLU, stawki VAT i ceny sprzedaży brutto towarów.
 • Cenniki te wysyłane są do wskazanych kas.
 • Program umożliwia także odbiór informacji o sprzedaży poszczególnych towarów (ilościowo i wartościowo) oraz usuwanie z kas kodów towarów, które użytkownik chce wycofać ze sprzedaży.
 • Ponadto program śledzi nanoszenie zmian do cennika pozwalając na wybiórcze wysłanie do kas tylko tych towarów, które zostały zmienione, co znacznie przyśpieszaczas zaprogramowania.
 • Ograniczenia: maksymalna ilość pozycji w jednym cenniku do 30 000.

 

KADRY - PŁACE

 

 

 • Moduł kadr płac umożliwiający m.in. tworzenie list płac.
 • Moduł zawiera automatycznie wypełniane karty pracy, wzory umów-zleceń, umów o pracę, świadectwo pracy, PIT-8, PIT-11, PIT-4, RMUA, itp.
 • Możliwość rozliczania pracowników w systemie akordowo-godzinowym.
 • Generowanie danych do deklaracji ZUS.
 • Współpraca z programem płatnika - eksport dokumentów ZUA, ZZA, ZIUA, DRA, RCA, RSA, RZA.
 • Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia chorobowego, 
 • Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu, 
 • Historia rozliczeń z pracownikiem, 
 • Wyliczanie średniego wynagrodzenia za zadany okres, 
 • Automatyczne wyliczanie płacy zasadniczej.
 KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • Automatycznie wypełniana księga podatkowa.
 • Deklaracje VAT-7 i PIT-5, PIT-5L.
 • Ryczałty samochodowe.
 • Środki trwałe.
 • Możliwość wydruku deklaracji na gotowych formularzach lub "czystych" kartach.
KSIĘGA HANDLOWA

Moduł księgi handlowej zawiera typowe dla tego typu systemów rozwiązania:

 • plan kont z 5-poziomową analityką,
 • dwuetapowe księgowanie (jest bufor dowodów zadekretowanych lecz niezaksięgowanych),
 • samodzielne definiowanie schematów dekretacji przez księgową,
 • możliwość zaksięgowania dokumentów wystawionych w innych częściach programu,
 • wprowadzanie przez księgową dowodów własnych,
 • możliwość sporządzania zestawień takich jak obroty i salda w oparciu o dokumenty zarówno zaksięgowane jak i te zadekretowane lecz jeszcze nie zaksięgowane itp.

 

W trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów program pokazuje zapisy wchodzące w skład sald, a także umożliwia podgląd dowodów, z którego pochodzą poszczególne zapisy. Dowody zadekretowane lecz nie zaksięgowane nawet z tego miejsca można poprawiać.

 

System został głęboko zintegrowany (w rzeczywistości jest to jeden program), co zaowocowało możliwościami niespotykanymi w programach konkurencji:

 • bezpośredni podgląd oraz modyfikację dokumentów źródłowych (a nawet dopisywanie nowych) w czasie samej dekretacji,
 • bezpośredni dostęp do raportów specyficznych dla innych części programu w trakcie przeglądania obrotów i sald. Przykładowo oglądając zapisy na koncie 700 możemy natychmiast wejść do ewidencji sprzedaży i wypełnić ją za dowolny okres, uzyskując tym samym wiarygodne zestawienie umożliwiające kontrolę zgodności. Wśród innych raportów, które program pozwala sporządzić w trakcie przeglądania zestawienia sald i obrotów są: raporty kasowe, inwentaryzacja, ruch towarów w magazynach, stan firmy, spis dłużników i wierzycieli, wartość sprzedaży wg cen zakupu itp. (około 30 różnorakich raportów).

 


Small Business w pracy wielostanowiskowej.

 

Może on być obsługiwany przez wielu użytkowników w różnych miejscach.
W zależności od potrzeb i możliwości firmy może to być jedna z poniższych konfiguracji:

 • praca wielostanowiskowa w sieci lokalnej,
 • praca wielostanowiskowa w sieci lokalnej (samodzielne stanowiska POS),
 • zdalny dostęp do programu za pośrednictwem terminala,
 • obługa programów pracujących w filiach firmy (centrala - filie),

Poniżej zamieszczmy charakterystykę poszczególnych konfiguracji.

Praca w sieci lokalnej

Program w wersji sieciowej pozwala na pracę na kilku równouprawnionych stanowiskach. Zaletą tego rozwiązania jest to, że wiele osób może równocześnie wykonywać wszystkie czynności w programie.
Poszczególne komputery muszą być połączone siecią lokalną i na każdym z nich powinien być zainstalowany program Small Business w wersji sieciowej.
Zasięg stanowisk sieciowych ograniczony jest zasięgiem lokalnej sieci komputerowej (LAN).
Standardowa wersja sieciowa umożliwia podłączenie do 10 stanowisk roboczych.

W sieci takiej zawsze jeden z komputerów pełni rolę serwera, na którym znajduje się baza danych. Pozostałe stanowiska z zainstalowanym programem Small Business korzystają z tej bazy za pośrednictwem sieci lokalnej.

 

Samodzielne stanowiska POS

Wersja programu dedykowana jest dużym sklepom spożywczym, które prowadzą sprzedaż na stanowiskach wyposażonych w komputer z drukarką fiskalną (POS).
Różnica w stosunku do wersji sieciowej polega na tym, że stanowiska sprzedaży mogą pracować samodzielnie bez połączenia z serwerem.
Jej przeznaczeniem jest zabezpieczenie pracy sklepu w czasie, gdy następuje przerwa w komunikacji spowodowana awarią sieci lub pracami serwisowymi na serwerze.
W takiej sytuacji stanowiska POS magazynują wystawione paragony i przekazują je do głównej bazy danych po wykryciu połączenia z serwerem.

 

Praca terminalowa

Zdalny dostęp za pomocą oprogramowania terminalowego polega na obsłudze programu zainstalowanego i uruchomionego na innym komputerze (np. praca w domu na programie zainstalowanym w biurze).
Do uruchomienia takiej konfiguracji porzebny jest program Small Business w wersji sieciowej, oprogramowanie terminalowe (sbterm.exe, sbtray.exe) oraz łącze telekomunikacyjne (sieć lokalna lub internet).

Praca w trybie terminalowym nie wymaga dużej transmisji danych ponieważ stanowisko robocze przesyła tylko obraz uruchmionego na nim programu. W drugą stronę natomiast przesyłane są komendy sterujące pochądzące z klawiatury i myszki stanowiska terminalowego.

 

Filie

Program umożliwia prowadzenie sprzedaży w kilku oddziałach firmy, a następnie konsolidację wystawionych dokumentów w jedną całość np. w celu ustalenia zobowiązań podatkowych.

W najprostszym wypadku idea współpracy pomiędzy filiami wygląda następująco:
 

 • W siedzibie firmy wprowadza się zakupy towarów.
 • Dokumentami przesunięć międzyfilialnych przesuwa się towary do oddziałów-filii.
 • Przesunięte towary zostają sprzedawane przez filie.
 • Dokumenty sprzedaży z oddziałów przesyła się do siedziby firmy.
 • Na podstawie wszystkich zgromadzonych w siedzibie firmy dokumentów ustala się wzajemne zobowiązania i drukuje wszystkie potrzebne dokumenty podatkowe.

Przesuwanie towarów oraz przesyłanie dokumentów odbywa się na drodze elektronicznej (dyskietką lub internetem).

Istnieją również wersje programu umożliwijące przesyłanie zawartości całych magazynów (filie POS czytaj więcej), odbieranie cenników dostawców lub prowadzenie szczegółowych analiz przesłanych dokumentów magazynowych.